Xây Dựng Điện Thanh Tú - Niềm Tin Trên Mọi Công Trình
Fax: (0274) 3819.045
Tiếng Việt English Tiếng Trung
Hotline tư vấn khách hàng
02743819045

XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG DÂY 22KV & 06 TRẠM BIẾN ÁP (02 TBA III-1000KVA + 01 TBA III-800KVA + 03 TBA III-7

21-12-2020

CÔNG TRÌNH:  XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG DÂY 22KV & 06 TRẠM BIẾN ÁP (02 TBA III-1000KVA + 01 TBA III-800KVA + 03 TBA III-750KVA)  .

ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT: NHÀ MÁY VIGLACERAKHU SẢN XUẤT TÂN ĐÔNG HIỆP, PHƯỜNG TÂN ĐÔNG HIỆP, THỊ XÃ DĨ AN, BÌNH DƯƠNG.