Xây Dựng Điện Thanh Tú - Niềm Tin Trên Mọi Công Trình
Fax: (0274) 3819.045
Tiếng Việt English Tiếng Trung
Hotline tư vấn khách hàng
02743819045

XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG DÂY 22KV CÁP NỔI & 10 TRẠM BIẾN ÁP III-1000KVA

21-12-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN
Công trình : 
- XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG DÂY 22KV CÁP NỔI & 10 TRẠM BIẾN ÁP III-1000KVA;
- NÂNG CẤP ĐƯỜNG DÂY 3x50mm2 LÊN 3x95 mm2 TỪ TRỤ 01 ĐẾN TRỤ 07;
- XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG DÂY 22KV CÁP NỔI CẤP NGUỒN CHO 7 TRẠM BIẾN ÁP III-1000KVA
Địa điểm: Kho trong khuôn viên IDC Tân Cảng Sóng Thần – Số 7/20, Đường ĐT 743, KP. Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.