Xây Dựng Điện Thanh Tú - Niềm Tin Trên Mọi Công Trình
Fax: (0274) 3819.045
Tiếng Việt English Tiếng Trung
Hotline tư vấn khách hàng
02743819045

XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG DÂY 22KV CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HÒA THÁI.

03-12-2020

CÔNG TRÌNH:  XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG DÂY 22KV & TRẠM BIẾN ÁP III-1000KVA (TRẠM 3) CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HÒA THÁI.

ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT: GRAND ART – KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 3, PHƯỜNG THỚI HÒA, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG.