Xây Dựng Điện Thanh Tú - Niềm Tin Trên Mọi Công Trình
Fax: (0274) 3819.045
Tiếng Việt English Tiếng Trung
Hotline tư vấn khách hàng
02743819045

Tổng Giám đốc Trần Đình Nhân và Đoàn công tác của EVN làm việc tại PECC2

27-05-2020

Đoàn lãnh đạo EVN tới thăm và làm việc với PECC2

Sự mở rộng, nâng tầm từ Tư vấn thuần túy với doanh thu khiêm tốn và có sự cạnh tranh gay gắt lên chuỗi giá trị công việc tích hợp có tính đa nhiệm như lĩnh vực Kinh doanh và Đầu tư tại PECC2 là một sự vận động tất yếu để Doanh nghiệp sống còn và phát triển, xuất phát từ sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, thị trường ngày càng bão hòa, sự thay đổi như vũ bão của Cách mạng công nghiệp 4.0, nhu cầu thị trường đòi hỏi các loại hình dịch vụ mới phù hợp với sự phát triển của ngành và điền khuyết vào các chuỗi giá trị còn trống. Mô hình PECC2 còn đến từ những cơ duyên thị trường đã thúc đẩy PECC2 phải nhanh chóng nắm bắt các cơ hội chuyển giao công nghệ do những thay đổi chiến lược kinh doanh của các đối tác lớn trong bối cảnh biến động kinh tế chính trị toàn cầu.

Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc PECC2 (bên phải) báo cáo với

Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân của PECC2

Để có thể phát triển bền vững, PECC2 đã có những thay đổi mạnh mẽ về chiến lược sản xuất - kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, lĩnh vực hoạt động; xây dựng được mô hình quản trị và mô hình tổ chức linh hoạt, phù hợp với sự vận động và phát triển của PECC2.

PECC2 đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ đạt doanh thu 10.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tập đoàn EVN đánh giá: PECC2 đã hoạt động hiệu quả, đạt doanh thu tốt và có tình hình tài chính lành mạnh. Để không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn, đơn vị cần chủ động nâng cao năng lực, có các giải pháp duy trì, thu hút lực lượng lao động trẻ, có trình độ chuyên môn cao về làm việc, có cơ chế giữ chân nhân tài. Ngoài ra, cần tiếp tục làm tốt các lĩnh vực còn lại mà công ty đang thực hiện.Với các ý kiến và kiến nghị của PECC2, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân ghi nhận và giao các ban, đơn vị thuộc Tập đoàn nghiên cứu, xem xét, phối hợp với Công ty tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.